Presidenti dell'Ordine di Bolzano dal 1954

 

1954 - 1955 Prof. Francesco Casanova
* 15/02/1905   † 19/04/1974

1956 – 1957 | 1958 - 1960 Dott. Heinz Regele
* 23/06/1897   † 04/10/1978

1961 – 1963 Dott. Mario Piazza
* 24/10/1916   † 27/06/2011

1964  - 1966 Dott. Helmuth Frühauf
* 29/05/1925   † 10/05/2007

1967 – 1969 Dott. Alessandro Settimi
* 02/12/1914   † 16/03/2000

1970 – 1972 | 1976 – 1978 | 1982 – 1984 Dott. Leo Schuster
* 16/08/1922   † 02/09/1994

1973 – 1975 | 1979 – 1981 Dott. Mario Granata
* 12/04/1914   † 26/12/2006

1985 – 1987 | 1991 – 1993 | 1997 – 1999 Dott. Elio Braito
* 24/09/1931   † 10/02/1999

1988 - 1990 Dott. Richard Linter
* 29/12/1919   † 13/05/2008

1994 – 1996 Dott. Walther Putz
* 16/05/1927   † 25/12/2001

2000 – 2002 Dott. Klaus Widmann
* 03/11/1953

2003 – 2005 Dott. Giulio Donazzan
* 24/01/1952

2006 – 2008 | 2012 - 2014 Dott. Andreas v. Lutterotti
* 19/04/1948

2009 – 2011 | 2015 - 2017 Dott. Michele Comberlato
* 26/03/1957

2018 - 2020 Dott.ssa Monica Oberrauch
* 21/10/1964

2021 ad oggi Dott. Claudio Volanti
* 21/04/1957

LINK UTILI